miercuri, 31 octombrie 2018

Proiect: Îmbunătățirea activității Biserici Ortodoxe Române.

   Pe lângă eșecul referendumului pentru familie, în societatea românească se manifestă și alte aspecte negative.
1. Am analizat proiectul construirii Catedralei Mântuirii Neamului. Acest proiect a fost inițiat în 2011, iar costurile medii de finalizare sunt de 80 milioane de euro. Conform recensământului din 2011, 85% dintre români sunt creștin ortodoxi. Circa 16 milioane dintre aceștia sunt trecuți de 18 ani. Dacă fiecare român trecut de 18 ani ar fi donat numai un leu pe lună pentru construirea catedralei, această sumă s-ar fi realizat în numai 2 ani.
2. Românii au o mentalitate de învinși, care este contrară mentalității creștine.
3. Foarte mulți români, sunt superstițioși, cred în astrologie și în ghicit ( în cărți, în ghioc etc ) , ceea ce este un mare păcat.
4. Foarte mulți români au mai multă încredere în oameni și în bunuri materiale, nu în Dumnezeu.
5. Milioane de români sunt nostalgici ai regimului comunist, un regim în care au fost demolate biserici și mănăstiri, foarte mulți preoți, călugări și mireni au fost arestați și condamnați, elevii și studenții care frecventau biserica riscau exmatricularea, iar angajații desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Soluția acestei probleme este introducerea în Biserica Ortodoxă a unor cursuri de studii biblice și a tradiției creștine. Mulți invocă faptul că aceasta nu este posibil pentru că nu toți oamenii sunt preoți sau teologi. Este adevărat, dar și la școală elevii studiază manualele și participă la orele de curs, cu toate că nu sunt profesori. Nu este nevoie să din preoți sau teologi pentru a avea o cultură teologică.
de Florin Iulian Groza Creștinocratia

„Fiecare dintre noi e în Biserica lui Dumnezeu ceea ce este un pom în livadă”

  „Se poate spune că am trăit ca să apucăm acest Post: să mulţumim Domnului pentru această milă, dar să ne şi grăbim a ne folosi de ea. Bineînţeles, pentru mântuirea noastră a binevoit astfel Domnul, în ciuda vieţii noastre nepăsătoare şi trândave. Răstimpul vieţii noastre nu e în stăpânirea noastră, ci este în puterea lui Dumnezeu: iar Domnul lungeşte ori scurtează viaţa noastră după cum are de aşteptat sau nu de la noi vreun bine. „Cei necredincioşi şi păcătoşi nu îşi vor înjumătăţi zilele lor”, adică nu vor trăi nici jumătate din timpul pe care l-ar fi trăit dacă ar fi bineplăcut lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi e în Biserica lui Dumnezeu ceea ce este un pom în livadă: cei ce trăiesc în chip plăcut lui Dumnezeu sunt pomii roditori, iar cei nepăsători şi leneşi sunt pomii neroditori. Grădinarul se uită la pomul neroditor un an, se uită doi, se uită trei, apoi îl taie şi îl aruncă în foc. Aşa se întâmplă şi cu noi: Domnul aşteaptă de la noi roadele pocăinţei un an, aşteaptă doi, aşteaptă trei – şi apoi, văzând că de la noi nu vine nici un bine, ne dă pe mâna morţii şi prin aceasta ne trimite la dreapta răsplătire care aşteaptă pe nepăsători.” (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––
(1) Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pregătirea pentru Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Predici la Triod, Editura Sophia, Bucureşti, 2002, pag. 65

Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Documentul 180/3 iulie 1917.

Ministerul Justiţiei, Direcţiunea Afacerilor Judiciare                         No. 2197/3 Iulie 1917
Domnule Judecător
   Fiind informaţi că unele autorităţi judecătoreşti, din cauza faptelor de război petrecute în Oltenia şi Muntenia, nu au primit ultimele numere din Monitorul Oficial apărute înainte de ocuparea Capitalei, vă comunic, reprodus în copie pe paginile următoare, spre a lua cunoştinţă de cuprinsul lor, decretul No. 3100 din 12 Noemvrie 1916 privitor la acordarea moratoriului şi publicat în Monitorul Oficial No. 183 din 13 (26) Noemvrie 1916 şi decretul No. 3104 din 16
(29) Noemvrie 1916, privitor la aplicarea art. 3 din legea specială, publicat în Monitorul Oficial No. 186 din 17 (30) Noemvrie 1916.
Gerant, Al.G. Hinna
Domnului Judecător al Ocolului Brădiceni, jud. Gorj – la Brădiceni
Decretul No. 3100 din 12 Noemvrie 1916,
publicat în Monitorul Oficial No. 183 din 13 (26) Noemvrie 1916:
FERDINAND I
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României
La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
   Asupra raportului Ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei sub No.46069.
Văzând jurnalul consiliului Nostru de miniştri, Am decretat şi decretăm:
1 Iniţial scris „înfiinţat“, apoi tăiat şi adăugat deasupra „întemeiat”.
2 Ad. interlinear: „şi preistoric al Gorjului”.
3 Iniţial scris „actualmente“, apoi tăiat.
4 Ad. interlinear: „sau Gimnaziul îşi va începe cursurile”.
5 Iniţial scris „Gimnaziului“, apoi tăiat şi scris: „Muzeului”.
6 Ad. interlinear: „spre conservare”.
7 Iniţial scris „dată ce se va mai găsi“, apoi tăiat şi scris interlinear: „ce i se va da”.
Art. I. – Se acordă societăţilor comercale şi civile, Băncilor, comercianţilor precum şi oricăror altor persoane domiciliate în judeţele: Mehedinţi, Gorj, Romanaţi, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Vlaşca, Ilfov, Ialomiţa, Brăila, Argeş, Muscel, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Râmnicu-Sărat, Tulcea, Caliacra şi Durostor pentru îndeplinirea angajamentelor băneşti provenite din afaceri comerciale sau civile, din creanţe ipotecare sau de orice altă natură, contractate în ţară sau în străinătate înainte de publicarea acestui decret, direct sau prin reprezentanţi sau prepuşi din ţară şi plătibile în ţară sau străinătate, precum şi pentru plata datoriilor către Stat, judeţ sau comună, derivând din impozite sau cu orice alt titlu, o amânare de plată până la o lună după trecerea armatei pe picior de pace.
Această dispoziţiune se va putea ridica în total sau în parte printr’un decret regal dat după propunerea ministrului de justiţie în urma avizului consiliului de miniştri.
Art. II. – Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 12 Noemvrie 1916.
Ministru justiţiei, Victor Antonescu
No. 3100
Decretul No. 3104 din 16 Noemvrie 1916,
FERDINAND
  publicat în Monitorul Oficial No. 186 din 17 (30) Noemvrie 1916:
FERDINAND I
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa Naţională, Rege al României
  La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
  Asupra raportului Ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei sub No. 46162.
Văzând dispoziţiunile art. 7 din legea specială autorizând luarea de măsuri speciale: Văzând jurnalul consiliului Nostru de miniştri din 16 Noemvrie 1916,
Am decretat şi decretăm:
Art. I. – Dispoziţiunile privitoare la suspendarea de termene în materie judecătorească, cu- prinse în art. 3 din legea specială autorizând luarea de măsuri excepţionale se întinde în folosul tuturor persoanelor domiciliate în judeţele: Mehedinţi, Gorj, Dolj, Romanaţi, Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman, Vlaşca, Muscel, Durostor, Caliacra şi Constanţa, precum şi în folosul persoanelor a căror acţiune trebuie să se exerciteze în contra unei persoane locuind sau domiciliind într’unul din judeţele sus menţionate, sau pentru cei a căror acţiune este justiţiabilă de către o autoritate judecătorească situată într’unul din acele judeţe, şi anume:
Pentru judeţele: Caliacra, Durostor, Mehedinţi, Teleorman şi Vlaşca cu începere de la 15 August 1916;
Pentru judeţele: Gorj, Vâlcea şi Argeş cu începere de la 25 octomvrie 1916; Pentru judeţul Dolj cu începere de la 1 Noemvrie 1916;
Pentru judeţele Romanaţi, Olt şi Muscel cu începere de la 5 Noemvrie 1916.
Art. II. – şi cel din urmă. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul justiţiei este însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în Bucureşti, la 16 Noemvrie 1916.
Ministru justiţiei, Victor Antonescu
No. 3104
FERDINAND
SJAN Gorj, fond Judecătoria Rurală Brădiceni, dos. 1/1917‑1918, f. 5‑6, orig., rom., tipărit1.
1 Aceste documente se regăsesc în conţinut identic şi în fond Judecătoria Rurală Novaci, dos. 1/1917-1918, f. 15 f.v. şi 20.
Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I