luni, 12 noiembrie 2018

Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Documentul 25/11 Ianuarie 1917

25/1917, Ianuarie 11, București: Administrația Militară în România, No. 850.                                                                                                                         București, 11 ianuarie 1917 I d 
Ordonanță
Relativă la ascunderea militarilor și agenților dușmani
Art. 1. Cine face parte sau a făcut parte după isbucnirea răsboiului dintr’o armată dușmană și cine se află în serviciul unui guvern inamic sau unei persoane care lucrează pentru un guvern inamic, se va condamna cu pușcăria dacă ascunde autorităților militare germane sau austro-ungare locul său de adăpost sau se ascunde, întrucât alte dispozițiuni legale nu prevăd o pedeapsă mai grea.
Admițând circumstanțe atenuante, se va condamna cu închisoarea nu […](Loc rupt în orig.). Art. 2 […](Idem.)
Art. 3 […](Idem.)
Art. 4. Cel ce nu denunță neîntârziat domiciliul cunoscut al unei persoane arătate la Art. I, unei autorități militare germane sau austro-ungare, se va condamna cu închisoare iar dacă a avut […](Lecțiune posibilă: „cunoștință”.) că există circumstanțele prevăzute la Art. II, cu pușcărie sau închisoare, nu sub 6 luni.

Art. 5. Scutite de pedeapsă sunt toate persoanele aflătoare în ținutul Administrației Militare în România și prevăzute la Art. I și II [ale] acestei ordonanțe dacă se vor prezenta de bună voie la autoritățile militare germane sau austro-ungare în termen de 14 zile de la afișarea publică [a] acestei ordonanțe.
Guvernatorul Militar
(ss) Tülff v. Tschepe und Weidenbach General de Infanterie
SJAN Gorj, fond Tribunalul Județean Gorj, dos. 257/1929, f. 52, orig., rom.
Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I

TREABA TA ȘI TREABA MEA

E treaba ta să vrei să ai,
E treaba mea să-ți spun că tu
Nu vei putea să intri-n Rai
De vei răspunde doar cu „nu”
Acelora ce-ți cer mereu
Vreun colț de pâine să le dai
În numele lui Dumnezeu,
Iar tu răspunzi mereu că n-ai..
E treaba ta să vrei averi,
A mea, să-ți amintesc mereu
Că-n iad i-așteaptă mari dureri
Pe cei săraci „în Dumnezeu”!

E treaba ta să te fălești
Cu ce-ai agonisit, trudind.
A mea, să-ți spun să te gândești
De tot bogat vei fi, murind..
E treaba ta să te comporți
De parcă moarte n-ar mai fi..
A mea, să-ți amintesc că porți
Blestemul morții, ce-ntr-o zi
Te va trimite-n cimitir,
Într-un sicriu din lemn lucios,
Iar preotul cu patrafir
Îți va cânta cu glas duios..
 Preot Sorin Croitoru

joi, 8 noiembrie 2018

ÎNTR-O LUME VIRTUALĂ…

Într-o lume virtuală suntem cum am vrea să fim:
Șlefuindu-ne profilul, toate le putem și știm!
Mai umflând pe ici, pe colo, ascunzând ce-i de prisos,
În profiluri ne apare numai ce e de folos!

Ne creăm identitatea care place tuturor:
Oameni plini de reușite, care au în viață spor.
Din păcate, sporul nostru este numai material..
Să ne referim la suflet chiar în spațiul virtual?..


Deci îngrămădind la poze și „vorbind” din când în când,
Comentând cu răutate, noi ne vom trăda curând,
Arătând cu ușurință că suntem deficitari,
Căci în devenirea noastră ne-am format cu lipsuri mari..

Nici un pic de modestie, numai EU, doar EU mereu,
Punem EU-rile noastre mai presus de Dumnezeu..
Ne lipsește și blândețea, acuzăm și osândim,
Judecăm pe toată lumea și „ca lumea” clevetim..

Nici în lumea virtuală nu putem să fim ce-am vrea,
Din moment ce-n inimioare noi avem o parte rea..
Ne poftește la schimbare Domnul Iisus Hristos:
Și pe net și-n realitate s-avem sufletul frumos!

de Preot Sorin Croitoru

joi, 1 noiembrie 2018

Campionatul Kick-Box in extremis la Târgu-Jiu! CUPA CAMPIONILOR, ediția I va fi organizată de Clubul Sportiv „Voicu Dragon”

  Club Sportiv Voicu Dragon Târgu Jiu în parteneriat cu „Federația Română de Arte Marțiale de Contact” vor organiza pentru prima dată în istoria Gorjului post-decembrist o CUPĂ a CAMPIONILOR la sportul de contact. 
„Campionatul Kick-Box in extremis” va  avea loc la data de 10 noiembrie 2018, începând cu ora 8.00. Sunt invitate toate cluburile sportive de profil pregătite pentru una din cele trei sisteme de luptă anunțate:
  • Tatami: Light Contact și Kick Light
  • Ring-K1

Detalii la telefon: 0768883721

Mărturii despre Județul Gorj în PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Documentul 192/17 iulie 1917.

Ministerul Agriculturei şi Domeniilor                       
             No. 4837/10 Jul. 1917 Direcţia Pescăriilor
CIRCULARĂ
   Către comunele urbane din teritoriul ocupat afară de Bucureşti şi Craiova
[…]2 ordonanța Administrației Militare în România, Secția Pescăriilor din 1 Iulie a.c. că pentru timpul cât va avea o producţiune mai mare să se dea şi comunelor urbane din ţară, pentru hrana populaţiunei, o cantitate de peşte proporţională cu producţia totală şi cu nevoile militare.
Pentru acest scop primăriile vor indica Ministerului Domeniilor, Direcţia Pescăriilor în cel mai scurt timp câţiva din acei comercianţi care s’au mai ocupat şi în trecut cu comerţul de peşte,
  • bineînţeles numai dintre aceia care s’au dovedit a fi destoinici şi cinstiţi – pentru ca potrivit Regulamentului respectiv la comerţul cu peşte din 15/VI/1917 să fie autorizaţi de către Administraţia militară, Secţia Pescăriilor a cumpăra peşte proaspăt şi sărat spre a’l revinde locuitorilor acelei comune sub supravegherea autorităţilor comunale şi poliţieneşti.
Preţurile cu care se va vinde publicului vor fi cele din lista de detaliu (listă albă) care sunt şi preţurile stabilite maximale iar comercianţii vor cumpăra tot după preţurile din această listă, micşorate cu un rabat de 12 ½ care este câştigul lor.
Pentru comunele mai îndepărtate unde costul transportului şi ambalagiului ar fi prea mare, Secţia Pescăriilor va putea încuvinţa, la cererea comercianţilor pentru vânzarea în detaliu o majorare a preţului de vânzare.
În fine prin această ordonanţă se mai dispune că autorităţile comunale sunt datoare să supravegheze de aproape vânzarea peştelui în comună şi să împiedice orice încercare de speculă cu acest aliment, căci, în cazul când s›ar dovedi că comercianţii contravin regulilor stabilite, se va ridica temporar, sau definitiv, dreptul de a vinde peşte acelor comercianţi, – fără prejudiţiul altor pedepse pentru specula cu alimente – putându’se suspenda chiar trimiterea de peşte în aceea co- mună, atunci când autorităţile comunale nu îşi fac pe deplin datoria de supraveghere şi nu i’au suficiente măsuri pentru reprimarea fraudelor.
Odată cu aceasta vi se înaintează câte 5 exemplare din regulamentul şi ordonanţa în cestiune precum şi 10 exemplare din lista preţurilor cu care se va vinde publicului peştele proaspăt şi sărat.
GIRANTUL MINISTERULUI,                                                                                                                           Director(semătură indescifrabilă)
Dr. Gr. Antipa                                                                                       Pr. 12 Iulie 1917/No. 575.
[Ad. ulterior, cu cerneală şi peste dactilografiere: „Se va indica Minist[erului] cei doi Pescari: Gh. Cincă şi C. Bican ca negustori cinstiţi şi cu rugămintea de a’i autoriza şi a ne trimite peştele – Bălănescu”.]

  • Autor: Gabriel Sarcină, MĂRTURII DESPRE JUDEȚUL GORJ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL, DOCUMENTE (1916–1919), Vol. I